Prisen

Samme år som relieffene sto ferdige, dannet de rammen rundt utdelingen av den første Barn av Jordens pris: 100.000 kroner ble gitt til Inger Harrington fra Ålesund, som dermed kunne starte sitt langsiktige arbeid blant gatebarn i Brasil.


Fra og med 1989 har prisutdelingen vært en årlig begivenhet. I 2010 ble beløpet økt til 150.000 kroner.
I forbindelse med seremonien får skolene i Nordkapp kommune fri. Omkring 500 elever samles i Nordkapphallen, der Nordkapp kulturskole i mange år har stått for et lokalt inspirert program av høy kvalitet.

Ønsker du å søke prisen? Trykk her

FOTO: Christian Christensen
FOTO: Christian Christensen