Prisvinner-2023

På vei inn i avlastningsleiligheten som først bruker av tilbudet.
På vei inn i avlastningsleiligheten som først bruker av tilbudet.

Årets Barn av Jorden-pris tildeles Live Åtte

Stiftelsen har siden 2013 jobbet for å bedre levekårene for barn og unge med utviklingshemning. 

Prispengene på 150 000 kroner og Barn av Jorden-statuetten blir delt ut under en seremoni på Nordkapp 6. september. Prisen deles ut årlig, og blir gitt til en person eller et prosjekt som over tid har vist omsorg og evne til å hjelpe barn som lider nød et sted i verden. Hvem som helst kan nominere kandidater til prisen.

Stiftelsen Live Åtte startet med vesle Live, som døde på åtteårsdagen sin 24. mars i 2006. Hun hadde en hjerneskade som ga henne store utfordringer i livet, og de siste årene av livet sitt var hun tilknyttet Doman-instituttet i Philadelphia. Her nådde hun mål mange trodde var umulige for henne.

Verdiene, menneskesynet og motet de ble møtt med ble også grunnlaget for stiftelsen. Den skulle videreføre engasjementet og bruke den opparbeidede kompetansen til gode for andre.

- Live Åtte er en organisasjon som hjelper en svært sårbar gruppe barn i Nepal. Med deres hjelp har disse barna ikke bare fått et sted å være og høre til, men også mulighet til utvikling og en meningsfull hverdag. Vi heier på Live Åttes arbeid og gleder oss til å følge deres arbeid videre, sier styreleder i Barn av Jorden, Elin Ekrol.

Prispengene er øremerket stiftelsens arbeid for mennesker med utviklingshemninger i Nepal, som drives av Eli Skaatun. Barn av Jorden er en uavhengig stiftelse etablert på Nordkapp av forfatteren og journalisten Simon Flem Devold. 

En formell overrekkelse av Barn av Jorden-statuetten til prisvinneren fra 2020

Det har vært litt etterslep etter pandemien, men etter flere utsettelser og forskyvninger, bød det seg endelig en mulighet 20. mars til å hedre prisvinner fra 2020, Amigitos og Siv Mika Engebretsen, med middag og formell overrekkelse av Barn av Jorden-statuetten i Oslo. Christian Ingebrigtsen stilte trofast opp og fremførte sangene «Det jeg har gitt fra meg» og «Spor,» som begge er som skrevet for de mange verdige prisvinnerne Barn av Jorden har kåret gjennom årenes løp.

Prisvinner-2022

Elever på Lakatoorah teplantasje i Bangladesh, der Hei Verden støtter et lokalt skolesenter. Barna som bor her, er blant de fattigste og mest marginaliserte i hele landet
Elever på Lakatoorah teplantasje i Bangladesh, der Hei Verden støtter et lokalt skolesenter. Barna som bor her, er blant de fattigste og mest marginaliserte i hele landet

Pris fra Nordkapp til barn i Bangledesh

Barn av Jordens pris for 2022 er tildelt bistandsorganisasjonen Hei Verden, som ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. I snart 50 år har de støttet utdanningsprosjekter for vanskeligstilte barn i nærmere 25 land på flere kontinenter. I dag er innsatsen konsentrert om unge elever i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru. Utsatte grupper som urfolk, jenter og barn med nedsatt funksjonsevne blir spesielt prioritert.

Barn av Jordens pris, som er på 150 000 kroner, vil bli overrakt under en seremoni på Nordkapp 21. september, der mer enn 250 skoleelever fra Honningsvåg og fiskevær på Magerøya også vil være til stede. 

Årets prisbeløp er allerede øremerket for prosjekter i Bangladesh, der covid-pandemien medførte stengte skoler i 18 måneder og fare for at en hel generasjon kan miste grunnleggende undervisning.
I realiteten står store deler av verden nå overfor en utdanningskrise, sier kommunikasjonsansvarlig Stine Årstad Jacobsen i Hei Verden i en kommentar. Hun legger til at hjelpeorganisasjonen er livssynsnøytral, politisk uavhengig og har sitt verdigrunnlag forankret i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i norske grunnskoler og bidrag fra Norad, støttemedlemmer og lokalt næringsliv.
Bak prisutdelingen står stiftelsen Barn av Jorden, som ble etablert på Nordkapp av forfatteren og journalisten Simon Flem Devold fra Ålesund. Årets pris er den 34. i rekken.