Prisvinner-2021

Midlene fra prisen vil komme godt med i arbeidet for barn som disse to i KwaZulu Natal og Eastern Cape.
Midlene fra prisen vil komme godt med i arbeidet for barn som disse to i KwaZulu Natal og Eastern Cape.

Pris fra Nordkapp til barn i Sør-Afrika

Barn av Jordens pris for 2021 er tildelt stiftelsen Impande Foundation Norway, som arbeider for å gi barn fra fattige kår i Sør-Afrika en bedre oppvekst og et meningsfylt liv. Prisbeløpet på 150 000 kroner vil bli overrakt under en seremoni på Nordkapp, der utdelingen har funnet sted hvert år siden 1989.

Stiftelsen Impande har som målsetting å hjelpe utsatte grupper av barn og ungdom fra provinsene QuaZulu Natal og Eastern Cape i Sør-Afrika. Disse områdene ble særlig hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, som kostet en stor del av foreldregenerasjonen livet. Senere sank området ned i ekstrem fattigdom og ble sviktet av myndighetene blant annet med hensyn til grunnleggende undervisning for de aller yngste.

Impande driver ikke nødhjelp, men etablerer og støtter grasrottiltak med sterk lokal forankring. Så langt er det fullført 78 prosjekter for å gi barn og ungdom omsorg, stimulans og muligheter til en bedre fremtid.

Bak prisutdelingen til Impande står stiftelsen Barn av Jorden, som ble etablert på Nordkapp av forfatteren og barnevennen Simon Flem Devold fra Ålesund. Årets pris er nummer 33 i rekken.