Søk prisen

Hvis du vil søke om Barn av Jordens pris, går du fram på følgende måte: Fyll ut skjemaet nedenfor, legg ved en begrunnet søknad og send begge deler til oss. Stiftelsen Barn av Jordens styreleder vil deretter ta kontakt med deg i løpet av kort tid. Søknader vi mottar innen utløpet av august hvert år, vil bli vurdert for Barn av Jordens pris det påfølgende året. 

Hvem kan søke

Hvem som helst kan foreslå kandidater til Barn av Jordens pris. Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner hvor som helst i verden, forutsatt at deres virksomhet er seriøs, velordnet og i tråd med stiftelsens målsetting.

I vedtektene heter det at prisen skal bidra til "å fremme vanskeligstilte barns oppvekstvilkår, livskvalitet og helse". Gjennom sin årlige prisutdeling og øvrige virksomhet skal stiftelsen Barn av Jorden "fremheve og verne om barns naturgitte ønsker om fellesskap, glede og forståelse, på tvers av alle grenser".

Stiftelsens styre legger stor vekt på at prisen tildeles stabile og oversiktlige prosjekter. Det er en forutsetning at hele beløpet anvendes til forbedring av livsvilkårene for de barna det gjelder.

Innen et halvt år må mottakerne dokumentere overfor stiftelsen at prisbeløpet er blitt anvendt slik det var planlagt ved tildelingen.