Stiftelsen

For å videreutvikle det opprinnelige prosjektet på Nordkapp, ble virksomheten i 1992 etablert som en uavhengig stiftelse (Stiftelsen Barn av Jorden). Den er registrert i Stiftelsesregisteret, har sitt eget styre og er underlagt regnskapsplikt og revisjon. Kostnadene i forbindelse med pristildelingene blir dekket ved tilskudd fra Nordkaps Vel, som har inntekter fra turisttrafikken på Nordkapp.

Stiftelsen har en grunnkapital på cirka én million kroner. Avkastningen på disse midlene, samt bidrag fra Nordkaps Vel, har til sammen utgjort det årlige prisbeløpet på kr. 100.000, fra 2010 økt til kr. 150.000. Et av stiftelsens mål er å utvide grunnkapitalen, slik at prisbeløpet kan økes ytterligere og i større grad bli dekket gjennom avkastningen fra de bundne midlene.

Stiftelsen og prisvinnerne har vært omtalt i media en rekke ganger. Her er noen eksempler.