Fem av de syv opprinnelige Barn av Jorden vendte tilbake til Nordkapp for å feire begivenheten og møte Simon Flem Devold, som står nest lengst til venstre på bildet. Foto: Dag Christensen. 

Begynnelsen

Det var forfatteren Simon Flem Devold som i 1987 fikk ideen om at Nordkapp, den ruvende klippen langt mot nord og i skjæringspunktet mellom øst og vest, kunne bli utgangspunkt for et prosjekt med positiv betydning langt utover Norges grenser.

I samarbeid med blant annet Nordkaps Vel utviklet han tanken om å bringe barn fra mange kanter av verden sammen på Nordkapp. Der skulle de i fellesskap forme sine egne kunstverk og på den måten vise barns naturlige evne til å samarbeide og forstå hverandre på tvers av alle slags grenser.

De syv barna som i juni 1988 møttes på Nordkapp, var Jasmine fra Dar-es-Salaam i Tanzania, Rafael fra Rio de Janeiro i Brasil, Ayumi fra Kawasaki i Japan, Sithidej fra Bangkok i Thailand, Gloria fra Jesi i Italia, Anton fra Murmansk i det daværende Sovjetunionen og Louise fra New York, USA. Fra første stund ble de kalt Barn av Jorden.