Framtid

Stiftelsen ønsker å styrke Barn av Jordens tilknytning til Nordkapp, Magerøya og Finnmark for øvrig.

Den vil arbeide for å oppnå en enda bredere kontaktflate mot de besøkende på Nordkapp, skolene og samfunnet for øvrig i Nordkapp kommune.

Rent generelt vil det være et mål å styrke stiftelsens økonomiske basis, slik at den kulturelle og humanitære virksomhet og rekkevidde kan utvides.

Skulpturen "Mor og barn", som er avbildet til venstre, ble laget av Eva Rybakken.