Richard Kiwanuka - 2013

03.01.2020

Barn av Jordens pris for 2013 ble tildelt Richard Kiwanuka for hans innsats for fattige barn i Uganda og innvandrerbarn i Norge.

34 år gamle Richard Kiwanuka fra Uganda og Bergen ble tildelt Barn av Jordens pris for 2013 for sin langvarige innsats for fattige barn i Uganda og sine prosjekter for integrering av innvandrerbarn i Norge. Kiwanuka mottok prisen på 150.000 kroner under en seremoni på Nordkapp onsdag 5. juni, der rundt 500 barn fra skolene på Magerøya også var til stede.  

Prisvinner Richard Kiwanuka sammen med noen av de mange foreldreløse gatebarna han hjelper til et nytt liv i Ugandas hovedstad Kampala.
Prisvinner Richard Kiwanuka sammen med noen av de mange foreldreløse gatebarna han hjelper til et nytt liv i Ugandas hovedstad Kampala.

Bakgrunn: Som barn i Uganda ble Richard Kiwanuka hardt rammet av borgerkrigen etter diktator Idi Amins skrekkvelde på 1970-tallet. Både moren, faren, søsteren og medlemmer av den øvrige familien ble mishandlet og drept. Selv ble han bortført for å bli barnesoldat, men klarte å rømme. Richard kom til Norge (Bergen) som FN-flyktning i 1995. Da var han 15 år gammel og helt alene i verden.
I Bergen gikk han på skole, utdannet seg til barne- og ungdomsarbeider i kommunen, trente på fritiden og vant to NM og et skandinavisk mesterskap i boksing. Han giftet seg med norske Unni, og sammen har de tre barn.
Uganda: Så å si fra ankomsten til Norge gikk Richard i gang med sitt hjelpearbeid for foreldreløse, misbrukte og aids-syke gatebarn i slumområdene i Ugandas hovedstad Kampala. Hans motto har hele tiden vært "ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen".
Sammen med frivillige støttespillere i Norge og Uganda har han etablert barnehjem, barneskole og yrkesskole, helsetilsyn og ikke minst fremtidshåp for flere hundre nødlidende barn som ellers trolig ville gått til grunne. Arbeidet organiseres gjennom stiftelsen Bring Children From Streets.
I tillegg har han organisert idretts- og andre fritidsaktiviteter for ytterligere hundrevis av barn i slummen - hvor han også har gjennomført prosjekter som skaffer rent vann til flere hundre tusen fattige beboere. Hvert år sørger Kiwanuka for at et jentelag fra Nsumba barnehjem, som han har etablert utenfor Kampala, får delta i Norway Cup i Oslo.

Richard Kiwanuka fikk overrakt prisen av tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. T.h. står Kiwanukas goodwill-ambassadør, den tredobbelte verdensmesteren i boksing Cecilia Brækhus. I sin tid ble hun trent av Kiwanuka i Bergen.
Richard Kiwanuka fikk overrakt prisen av tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. T.h. står Kiwanukas goodwill-ambassadør, den tredobbelte verdensmesteren i boksing Cecilia Brækhus. I sin tid ble hun trent av Kiwanuka i Bergen.

Norge: I Bergen gjør Richard Kiwanuka en betydelig innsats for å integrere barn og ungdom fra fremmede kulturer i en ny, norsk virkelighet. Det skjer i regi av et prosjekt han kaller Way Forward, og som siden 2004 har vært drevet i samarbeid med idrettsavdelingen i Bergen kommune.
Blant annet oppsøker Richard innvandrerforeldre for å overbevise dem om betydningen av å la barna, ikke minst jentene, delta i fellesaktiviteter, først og fremst på det sportslige området. Innsatsen har blant annet ført til at 600 innvandrerbarn har deltatt på kurs hvor de har lært å svømme.
"Idretten er lik for alle, uansett hudfarge. Språkbarrierer, sosiale, religiøse og andre hindre viskes ut," sier Kiwanuka. "Gjennom idretten lærte jeg selv å tenke positivt. Etter kort tid var jeg ikke lenger den forvirrede ungdommen som kom til Norge uten noen ting," forteller han.
Mange har latt seg imponere av Richard Kiwanukas omfattende og vellykte innsats, som stadig utvikles videre. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utpekte ham som Årets forbilde i Norge i 2010. I fjor ble Kiwanuka tildelt Bergen kommunes likestillingspris, og i år blir han hedret med Barn av Jordens pris.

Barn av Jorden: Bak prisutdelingen på Nordkapp står den humanitære stiftelsen Barn av Jorden. Den har sitt utspring på Nordkapp, etter en idé av forfatteren Simon Flem Devold. Den årlige prisen og en tilhørende statuett tildeles en person eller gruppe som på overbevisende måte yter en innsats for å bedre vanskeligstilte barns oppvekst og livsvilkår.

Mer informasjon på nettsidene:
www.wayforward.no
www.bringchildren.com