Live Åtte - 2023

22.09.2023
Den første som mottok avlasting fra oss, og da i leilighet. Det er fantastisk å se den utvikling hun har hatt, om ikke fysisk så psykisk. Hun får undervisning via internett fra skole/dagsenteret og hun passer på klokka for å ikke miste timen.
Den første som mottok avlasting fra oss, og da i leilighet. Det er fantastisk å se den utvikling hun har hatt, om ikke fysisk så psykisk. Hun får undervisning via internett fra skole/dagsenteret og hun passer på klokka for å ikke miste timen.
Det å kunne skrive og lese er svært viktig og hun jobber iherdig med det.
Det å kunne skrive og lese er svært viktig og hun jobber iherdig med det.
Han får opplæring i det å mate fuglene og på den måten kan tjene egne penger etter hvert.
Han får opplæring i det å mate fuglene og på den måten kan tjene egne penger etter hvert.

Siden 2014 har Live Åtte med hjemmeadresse i Ulsteinvik gitt tilbud om avlastning til barn og unge for familier, pr dags dato er det 14 familier med utviklingshemming i Kathmandu i Nepal. 

Et tilbud som gjør at barnet eller ungdommen får hjelp til å komme seg på dagsenter og skole eller aktiviteter i hjemmet. Samtidig gjør vårt prosjekt at mødrene får mulighet til å jobbe og tjene penger, og søsken får gå på skole.

Vi startet med en avlastningsleilighet i tilknytting til et veldrevent dagsenter som har samarbeid med NTNU i Trondheim om praksisplasser i studier for kommende vernepleiere og ergoterapeuter. Live Åtte sin prosjektleder har jobbet for NFU tidligere i å bygge opp foreldreorganisasjoner og er nært tilknyttet dagsenteret sin organisasjon Down syndrome society.

Det har vært viktig for Live Åtte å lytte til foreldrene sine behov og hva som gir mest hjelp for de det gjelder. Det viste seg at etter hvert vanskelig å få foreldre til å bruke tilbudet om leiligheten, det var jo nytt og ukjent. Så vi lyttet til de det gjaldt og de ønsket at hjelpen i stedet skulle gis i hjemmet. Dette ble et tilbud som fort ble etterspurt og i dag står det familier på venteliste for å komme inn i ordningen.

Arbeidet til våre caregivere består i alt fra å hjelpe den enkelte med daglig hygiene, til fysisk aktivitet, opplæring i arbeidsoppgaver eller følge til skole og dagsenter. Mangel på gode rullestoler og andre hjelpemidler begrenser turer langt vekk fra hjemmet i de fleste tilfeller.

En positiv gevinst av måten å organiser arbeidet vårt på i hjemmene, er den økte status enkelte av familiene opplever å få fra omgivelsene sine. Det er fortsatt et stigma å få barn med utviklingshemming. Mødre blir sett ned på av familien og søstre kan få problemer med å bli gift av samme årsak. Vi har derfor som målsetting at dette er et prosjekt med spesielt fokus på mor og barn.

Vi bygger «stein på stein» og prispengene gjør oss i stand til å utvide tilbudet til flere familier. Like viktig sier vi det er å gi opplæring til de ansatte og foreldrene som står i en hverdag som er så langt fra vår egen.

Live Åtte er godkjent av myndighetene i Nepal til å drive arbeidet via Down syndrome society, nepal (dssn)

Her hjemme er vi en stiftelse med et styre som jobber frivillig, og har ingen utgifter i Norge utover revisjon av regnskap. Prosjektleder i Nepal rapporterer til oss minst to ganger i året og alle penger mottar til drift blir regnskapsført og revidert.

Vil noen av dere som leser dette støtte oss som fast bidragsyter, gi en gave eller ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt eller følge oss på www.liveåtte.no sier styreleder Eli Skaatun

En hilsen fra alle som mottok ulike tjenester fra Live Åtte før utdeling av prisen fra Barn av Jorden
En hilsen fra alle som mottok ulike tjenester fra Live Åtte før utdeling av prisen fra Barn av Jorden