Impande - 2021

06.04.2022

Impande Foundation bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent.

Impande Foundation bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent. Vi videreutvikler barnehager som mangler skikkelige bygg, vann, trente voksne og utstyr for å sikre barnas utvikling. Vi har også støttet skoler og spesialinstitusjoner i disse områdene som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varig samfunnsendring med begrensende ressurser. Vi driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring; derav navnet Impande (Yotshani) som betyr grasrot på zulu. Omtrent 1000 grasrotprosjekt rettet mot barn og unge er registrert innen vårt definerte satsningsområde, og blant disse er det stort behov for ulike typer støtte som løfter barn og unge ut av fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Bærekraft og «Return of Investment»

Altfor mange barn i Sør-Afrika bruker 8 timer av dagen sin i bølgeblikkskur som enten blir overopphetet i solen eller er iskalde når vinden blåser gjennom åpne vindu og sprekker mellom bølgeblikkplatene. Her skjer det intet annet enn barnepass, som i stor grad er gjort frivillig av en voksen kvinne fra lokalsamfunnet. Med våre innsamlede midler, kan Impande sette opp et solid bygg med tilstrekkelig plass og trygghet for barna og de voksne. De får eget kjøkken til matlaging, og vinduer og dører som kan åpnes og lukkes. Ingen selvfølge for en barnehage. Like viktig er det å sørge for rent vann, som de svært ofte mangler tilgang på. Dette ordnes ved å installere 5000-liters vanntanker som samler regnvann gjennom hele året; rent nok til å drikke! Toaletter settes opp samt mobile vaskeinnretninger. Og her ligger bærekraftsgullet; for når disse tingene er gjort, kan vi hjelpe barnehagen til å bli registrert som nettopp barnehage hos det sørafrikanske utdanningsdepartementet; som på sin side da plikter å støtte økonomisk. Så snart de er registrerte, vil de voksne få lønn for sitt arbeid samt at barna får mat hver dag; på statens regning! Slik kan Impande løfte hver enkelt barnehage opp til et nivå hvor de fortsatt opererer selvstendig, men nå også under trygge og verdig rammer. En investering i Impande betaler seg med andre ord tilbake med mangegangen, da statens støtte opprettholdes så lenge barnehagen er i drift! En utrolig god return of investment!

Historien:

Impandes historie er todelt, da vi er en sammensetning av to ulike initiativ, i henholdsvis Norge og Sør-Afrika. Den norske reisen startet da Rolf Olsen og Knut Engebu med familier var på feriereise i Sør-Afrika og ble utfordret til å samle inn litt penger for å bygge et barnehjem for foreldreløse små. Denne utfordringen tok de, og starten på Impande Norway (tidligere Gamalakhe Development Centers Støtteforening) var et faktum. Tilnærmingen til utviklingsarbeidet ble tuftet på tre faktorer; Opplæring, ansvarliggjøring og utvikling av holdninger/gode vaner.

I Sør-Afrika ble Impande Foundation (tidligere Network Action Group eller NAG) etablert i 2000 av Nomkhosi Mdluli, en lokal kvinne i Ugu-distriktet med en lidenskap for å legge til rette for sosial endring i lokalsamfunn. Hennes visjon med å etablere Impande var drevet av et behov for å skape en plattform for informasjonsdeling der lokale organisasjoner kunne samhandle og diskutere reelle problemer som påvirker lokalsamfunnene deres. Dette ble en passende plattform for å knytte disse organisasjonene sammen med ulike interessenter, inkludert regjeringen, og samtidig bygge deres kapasitet til å administrere og drive samfunnsinitiativer.

Hva som er utrettet de siste fem årene: 7000 barn har fått næringsrikt måltid hver dag i barnehagen 450 barnehageansatte årlig gjennomgår grundig opplæring og kurs 170 barnehageavdelinger er bygget💰 NOK 8,6 millioner per år har blitt utløst av statlig støtte som en konsekvens av Impandes arbeid for å registrere barnehager hos det sørafrikanske utdanningsdepartementet Hva skjedde i 2021: 

930 barnehager er nå i nettverket vårt

420 barnehageansatte deltok på kurs

71 nye barnehager fikk godkjent status som barnehage i sørafrikansk stat

28 barnehage-avdelinger ble bygget

900.000 måltider ble delt ut til barnehagebarn

18.000 barn fikk utdelt bøker og leker i barnehagen sin

Veien videre ligger nokså klar foran oss, men med stadig nye hindringer. Flom, et evig behov for flere midler etter hvert som nettverket av barnehager utvides, politiske konflikter og svært krevende infrastruktur i rurale strøk gjør at arbeidet er møysommelig; men kanskje desto viktigere! På vårt nettsted www.impande.org kan du lese mer om hva som skjer og hva som er gjort - du har også mulighet til å gi. Hvert bidrag hjelper, og hver krone teller!

Noen bilder fra prisutdeling i 2021 på Nordkapp