Hei Verden - 2022

27.09.2022

Hei Verden er skolenes egen solidaritetsaksjon og i snart 50 år har vi jobbet for solidaritet mellom barn over landegrensene. Vi støtter utdanningsprosjekter i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru, og arbeider for å utvikle solidariske holdninger blant elever i den norske skolen. 

Hei Verden er skolenes egen solidaritetsaksjon og i snart 50 år har vi jobbet for solidaritet mellom barn over landegrensene. Vi støtter utdanningsprosjekter i Laos, Bangladesh, Zambia og Peru, og arbeider for å utvikle solidariske holdninger blant elever i den norske skolen. Verden står nå ovenfor en utdanningskrise vi aldri før har sett. På grunn av økt fattigdom, og at millioner av barn har fått avbrutt utdanningen sin som en følge av covid-19 står en hel generasjon i fare for å falle utenfor skolen.

Barn av Jorden prisen vil gå til vårt arbeid i Bangladesh, der vi samarbeider vi med den lokale organisasjonen Ethnic Community Development Organization (ECDO) om å drive 3 leksehjelpssentre og 3 språksentre hvor urfolkselever får hjelp med skolearbeidet av lærere som snakker samme språk som dem. Undervisningen i Bangladesh foregår kun på bengali, og barn med annet morsmål dropper ofte tidlig ut fra skolen og få fullfører skolegangen. Når de får hjelp til skolearbeidet på sitt eget morsmål lærer elevene mye mer på skolen, og flere fullfører skolegangen sin.

Vi jobber også medl å videreutdanne lærerne, utvikle tospråklige undervisningsressurser, og dele ut undervisningsmateriell til rundt 300 elever fra fattige familier. For disse familiene er kostnaden til undervisningsmateriellet så høy at mange hadde måttet ta barna sine ut av skolen fordi de ikke har råd til å dekke dette selv. I tillegg har vi i år ekstra høye kostnader for å dekke vann, såpe, munnbind og håndsprit på leksehjelpsentrene våre. Dette er essensielt for at barna skal få undervisning, men også en kostnad som blir for høy for mange familier. Derfor tilbyr vi alle elevene våre dette.

De fleste av urfolks og minoritetsgruppene i Bangladesh lever i fattigdom og blir diskriminert i sitt eget land. De har store problemer med å få lønnet arbeid og mange blir nektet statsborgerskap og retten til å eie eget land. Fordi mange ikke forstår bengali klarer de ikke å følge undervisningen på skolen. Derfor dropper mange ut fra skolen før de har fullført barneskolen. Uten utdanning er det vanskelig for disse barna å komme ut av den vonde fattigdomsspiralen.

Fattigdommen har økt kraftig i Bangladesh under pandemien, og skolene var stengt i 18 måneder (fra mars 2020 til september 2021). Så mange som 7 av 10 barn hadde ikke tilgang til fjernundervisning mens skolene var stengt. Det er nå kritisk at vi får fulgt opp barna i prosjektområdene våre, da disse allerede er svært sårbare. Nasjonalt er andelen barn som nå har droppet ut fra skolen skyhøy, men alle elevene i våre prosjektområder er fortsatt på skolen. Dette er vi veldig stolte av, og viser at arbeidet vårt nytter! 

Noen bilder fra prisutdeling i 2022 på Nordkapp

Fra venstre; styremedlem i Barn av Jorden, Knut Sigurd Pettersen, daglig leder i Hei Verden, Ingrid Vikse, kommunikasjonsansvarlig i Hei Verden, Stine Årstad Jacobsen, varaordfører Tor Harald Mikkola og styreleder i Barn av Jorden, Elin Ekrol.
Fra venstre; styremedlem i Barn av Jorden, Knut Sigurd Pettersen, daglig leder i Hei Verden, Ingrid Vikse, kommunikasjonsansvarlig i Hei Verden, Stine Årstad Jacobsen, varaordfører Tor Harald Mikkola og styreleder i Barn av Jorden, Elin Ekrol.

Daglig leder i Hei Verden, Ingrid Vikse, og kommunikasjonsansvarlig Stine Årstad Jacobsen, ankom Honningsvåg mandag, og tirsdag besøkte de elever fra 1.-10. klasse på Honningsvåg skole. Her fortalte de om Hei Verden, med fokus på organisasjonens utdanningsprosjekter for fattige barn i Bangladesh.