Barnehjemmet Villa Porvenir- 2019

14.02.2020

Årets prisvinnere Hanne Baardseth (t.v.) og Gladys Espinoza Tejada. Bak ses Hannes mor, Randi Baardseth, som er en viktig støttespiller i Norge.

Barn av Jordens pris for 2019 er tildelt grunnleggerne av det norsk-bolivianske barnehjemmet Villa Porvenir og deres arbeid for fattige og foreldreløse barn i Bolivia. Prisbeløpet på 150.000 kroner ble overrakt under en seremoni på Nordkapp 5. juni, der 500 elever fra skolene på Magerøya også var til stede.

Noen bilder fra prisutdelingen 2019 

Hanne Baardseth og Gladys Espinoza Tejada kom til Nordkapp for å motta prisen sammen med to 13 år gamle jenter fra Villa Porvenir, Sarai Mendez Maldonado og Lizeth Mariscal Zarate. Hanne Baardseth vokste opp i Bærum, jobbet i syv år som lærer i Loppa kommune i Vest-Finnmark, og har senere bodd 31 år i Bolivia.
Hanne Baardseth og Gladys Espinoza Tejada kom til Nordkapp for å motta prisen sammen med to 13 år gamle jenter fra Villa Porvenir, Sarai Mendez Maldonado og Lizeth Mariscal Zarate. Hanne Baardseth vokste opp i Bærum, jobbet i syv år som lærer i Loppa kommune i Vest-Finnmark, og har senere bodd 31 år i Bolivia.

Barnehjemmet ligger nær storbyen Cochabamba i Andesfjellene. Det ble etablert i 1997 av Hanne Baardseth fra Norge og hennes bolivianske lærerkollega Gladys Espinoza Tejada. Ideen til prosjektet utviklet seg mens de i 1995 besøkte vanskeligstilte familier i et fattig område utenfor Cochabamba, hvor de ble vitne til mye materiell nød, grov omsorgssvikt og vold. Ut fra disse erfaringene vokste det fram et ønske om å gjøre noe langsiktig for barn og unge som ellers ville stått uten muligheter til et godt liv og en meningsfylt framtid. Dermed ble barnehjemmet Villa Porvenir planlagt. Hanne og Gladys fant en passende tomt på 3,5 mål en mils vei utenfor sentrum, og i 1996 ble det første huset påbegynt. De to ildsjelene betalte det hele med sine egne sparepenger. Et år senere kunne hjemmet ta imot de første barna, tre foreldreløse gutter på to, fire og seks år. På Villa Porvenir fikk de et trygt hjem, omsorg og en utdannelse. Guttene er voksne nå, den eldste har flyttet ut, nummer to studerer til ingeniør og den yngste skal bli lege. 

 Senere er det bygget to hus til og ansatt lokale hjelpere, slik at kapasiteten gradvis er blitt økt. Kostnadene blir dekket av en rekke bidragsytere i Norge, deriblant mange enkeltpersoner og flere skoler som arrangerer inntektsgivende aktiviteter.

I løpet av de mer enn 20 årene siden starten har barnehjemmet tatt inn mer enn 70 gutter og jenter. Ofte har det dreid seg om søsken, fordi søskengrupper har positiv betydning for identitet, tilhørighet, felles historie, trygghet og stabilitet. Noen av de mindreårige har vært forlatt eller helt uten familie. Andre har vært utsatt for grov omsorgssvikt fordi foreldrene slet med problemer som prostitusjon, alvorlig rusmisbruk og bodde på gaten. Noen av barna kunne etter hvert tilbakeføres til familiemedlemmer, men de fleste har trengt et hjem for hele barne- og ungdomstiden. Alle barna er blitt tatt inn i samråd med det offentlige barnevernet, som også kommer på tilsynsbesøk, arrangerer etterutdanningskurs og ber om dokumentasjon, men ikke bidrar med midler. Alle inntak må godkjennes av en lokal domstol.

Skolegang er en viktig del av livet på Villa Porvinir. Her er Elizabeth i gang med dagens lekser.
Skolegang er en viktig del av livet på Villa Porvinir. Her er Elizabeth i gang med dagens lekser.

Målet er at Villa Porvenir skal ha minst mulig institusjonspreg, og at hver enhet skal fungere som en storfamilie. I hvert hus er det alltid en «mamma» til stede. Det bidrar til at barna får et nært og godt forhold til de viktigste omsorgspersonene. Det legges stor vekt på at hvert barn føler seg elsket og verdsatt. I tillegg til mødrene er det ansatt leksehjelpere og helgetanter, en sosialarbeider og en psykolog. Dessuten bor de to grunnleggerne Hanne og Gladys på området og er alltid tilgjengelige. I dag er det 30 barn og unge i alderen 6 til 18 år på barnehjemmet Villa Porvenir. Alle går på den lokale skolen. I fritiden er de med på aktiviteter som musikk, friidrett, fotball, barneklubb, ungdomsklubb og lek. De har plikter og rettigheter som i en vanlig familie, alt etter alder og modenhet. De små feier gulvet på rommet sitt og hjelper til med matlaging. De store vasker egne klær, lager mat på omgang, lærer å reparere småting som går i stykker, bidrar med å gre håret til småjentene og alt annet som trengs i en familie med mange barn i alle aldre. 

Daniel, Edy og Ariel i dyp konsentrasjon. På tegningen i bakgrunnen sees en lama, et viktig husdyr i Bolivia.
Daniel, Edy og Ariel i dyp konsentrasjon. På tegningen i bakgrunnen sees en lama, et viktig husdyr i Bolivia.

Når ungdommene blir myndige, kan de få oppfølging ut fra sine ulike behov dersom de ønsker det. Ungdommene inngår i så fall egne avtaler som gjelder for den tiden de er studenter. Til dags dato er det to som er blitt biokjemikere, en er elektriker, en er kokk og to er frisører. Fire voksne ungdommer er halvveis i sine studier i bedriftsledelse, medisin, elektro og sosialarbeid på universitetet. Nylig har Hanne Baardseth og Gladys Espinoza Tejada med egne midler kjøpt en større tomt som er planlagt delt opp i flere småtomter. Ideen er at ungdommene skal få tilbud om å kjøpe sin egen tomt til en sterkt redusert pris og dermed få mulighet til å bygge sine egne boliger i fremtiden. 

Lek og moro er viktig for samhold og utvikling. Her konkurreres det i en form for vannstafett.
Lek og moro er viktig for samhold og utvikling. Her konkurreres det i en form for vannstafett.
Tid for mat og drikke for barna på Villa Porvenir.
Tid for mat og drikke for barna på Villa Porvenir.