Alaa Alshaham og Paz Cohen- 2014

07.01.2020
Alaa Alshaham og Paz Cohen
Alaa Alshaham og Paz Cohen

Barn av Jordens pris for 2014 ble mottatt av Alaa Alshaham (t.v.) fra Ramallah på Vestbredden og Paz Cohen fra Jerusalem under en seremoni på Nordkapp 5. juni. De fikk prisen for sitt arbeid med å skape økt tillit og forståelse mellom arabiske og jødiske barn i Midtøsten. 500 elever fra skolene på Magerøya var til stede under utdelingen, som var den 26. i rekken fra stiftelsen Barn av Jorden.

Gjennom en årrekke har prisvinnerne, hver på sin kant og sin måte, nedlagt et banebrytende, langsiktig og modig arbeid for at barn og foreldre på begge sider av konfliktlinjene skal få møte, forstå og respektere hverandre - og ikke bli trukket ned i de samme følelsesmessige skyttergravene som tidligere generasjoner ikke har klart å komme opp av.
Gjennom sin kontaktskapende virksomhet fremhever årets prisvinnere barns naturlige evne til samhold og samarbeid på tvers av alle slags grenser når de får være sammen, og ikke blir innprentet forutinntatte holdninger. Arbeidet preges av innovasjon og pågangsmot og en blanding av realisme og idealisme som gir synlige resultater.

Alaa Alshaham og Paz Cohen, som deler årets pris på 150.000 kroner, har felles bakgrunn fra The Middle East Program (MEP), et langsiktig relasjonsbasert ledertreningsprogram som ble etablert i 2002 av den norske Midtøsten-kjenneren Asgeir Føyen, og som i dag har arabiske, jødiske, og norske deltagere. Prosessen har som mål å gi fremtidens ledere innenfor ulike samfunnsområder i regionen en mulighet til sammen å bestemme en ny retning, i tråd med felles visjon, eget tempo og innhold. Virksomheten skal oppmuntre og forberede mennesker til å ta samfunnsansvar på en måte som bidrar til fred og forsoning.
I 2009 tok gruppen et nytt skritt ved å invitere anerkjente låtskrivere fra Midtøsten, USA og Norge (nærmere bestemt A1-medlem Christian Ingebrigtsen) til å være med i arbeidet. De dannet gruppen My Favorite Enemy (MFE), som har gitt konserter for viktige publikumsgrupper på flere kontinenter. En rekke MFE-medlemmer opptrådte på skolene på Magerøya og på Nordkapp i juni..

Alaa Alshaham - prisvinner Barn av Jorden 2014.
Alaa Alshaham - prisvinner Barn av Jorden 2014.

Prisvinner Alaa Alshahan (34) er låtskriver, gitarist og vokalist i MFE. Han var opprinnelig palestinsk flyktning i Jordan, men flyttet til Gaza i 1996 (etter Oslo-avtalen), og bodde der inntil Hamas skjøv Fatah til side og overtok makten i 2007. Kort tid etter forlot Alaa Gaza og slo seg ned i Ramallah på Vestbredden, hvor han kunne arbeide med og for barn under friere forhold. Hans holdning er at "vi må begynne med barna, la dem kommunisere på sin egen måte om fred uten vold og fundamentalisme, og la dem ønske å leve, ikke dø, for Palestina."

Som et hovedprosjekt har han etablert og utviklet et stadig større barnekor der palestinske barn på Vestbredden bruker sang og musikk som en byggende fellesnevner. Koret har i dag 350 medlemmer, men Alaa håper å kunne utvide det til 500 og helst 1000 barn.
Grunnholdningen som formidles gjennom korets virksomhet er fred, forståelse og sameksistens. 

Paz Cohen - prisvinner Barn av Jorden 2014.
Paz Cohen - prisvinner Barn av Jorden 2014.

Prisvinner Paz Cohen (39) har vært en aktiv medarbeider i The Middle East Program siden 2002. Han er jøde, bosatt i Jerusalem, og har dyp forståelse for behovet for gjensidig kontakt, tillit og fredelig sameksistens mellom jøder og palestinere - med utgangspunkt i barna på begge sider.
Som foreldre bestemte Paz og kona Keren seg for å sende barna sine til den banebrytende Hand-in-Hand Jewish-Arab-skolen i Jerusalem, hvor han snart ble leder for foreldrerådet. I dag har skolen rundt 600 elever fra førskole til 12. klasse, den ene halvparten jødiske, den andre arabiske. Erfaringen førte til et bredere sosialt engasjement for Paz Cohen, som i 2012 ble leder av foreldreorganisasjonen for hele Jerusalem kommune. Den har etablert et unikt samarbeid mellom jødiske, muslimske og kristne barn og foreldre over hele storbyen gjennom felles aktiviteter på områder som lagidrett, kunst og kultur, jødisk-arabiske festivaler, etc.
I 2012 ble Paz også leder for Undervisningsrådet i Jerusalem og for Komiteen for sikring av barns rettigheter. I tillegg har han etablert et senter for foreldre fra alle miljøer som har behov for spesiell bistand av ulikt slag.
Paz Cohen får støtte for sitt arbeid fra alle hold, arabiske som jødiske, inkludert ortodokse og ultra-ortodokse jødiske grupperinger.
I perioden 2004-2008 var Cohen israelsk diplomat i Finland. Hans sammensatte erfaring fra privat og offentlig virksomhet har gjort ham i stand til å etablere en rekke frivillige organisasjoner (NGO'er) og andre institusjoner, deriblant The Israeli Center for Nurturing Leadership and Promotion of Collaboration in The Middle East, et senter for utvikling av lederskap og samarbeid i Midtøsten.
Den samlede innsatsen har plassert Paz Cohen som et handlekraftig bindeledd mellom lokale myndigheter, den private sektor og samfunnet forøvrig.

Middle East Program har formulert følgende visjon for sitt engasjement:
"Vi tror det er mulig å skape et fredelig, åpent og fremgangsrikt Midtøsten. Et sted der menneskelig liv er høyt verdsatt og livskvaliteten blir stadig bedre; hvor rettferd og menneskerettigheter blir respektert; hvor religiøst, kulturelt og politisk mangfold er både verdsatt og sikret gjennom gjensidig tillit og ytringsfrihet."