Amigitos Små Venner - 2020

01.10.2020

Amigitos-grunnlegger Siv Mika Engebretsen med noen av barna hun har gitt et nytt liv i Den dominikanske republikk.

Grunnlegger Siv Mika Engebretsen

«Mika» har bakgrunn fra blant annet økonomi, norsk fengselsvesen og psykologi, og har jobbet med humanitært arbeid i over 20 år. Hun begynte å jobbe på Hispañola i 1996, både i Haiti og Den Dominikanske republikk. Gjennom arbeidet var hun en av de som opplevde det voldsomme jordskjelvet i Haiti på nært hold, og har fulgt utviklingen på øya tett både før og etter dette, med vondt hjerte. Etter å ha jobbet med et program for legehjelp i slumområdet Pancho Mateo, viet hun livet til å forbedre innbyggernes levekår gjennom opprettelsen av Amigitos Små Venner. Hun jobber fulltid og litt til på frivillig basis for å forbedre dagen i dag, og styrke troen og håpet om morgendagen. 
Amigitos er en non-profit organisasjon som driver humanitært arbeid rettet mot mennesker som bor under vanskelige levevilkår i slumområdet Pancho Mateo i Den Dominikanske republikk. Organisasjonen ble startet i 2014 av Siv Mika Engebretsen, og har som formål å styrke innbyggernes rettigheter og imøtekomme deres basisbehov. Blant områdets om lag 2300 innbyggere, er flesteparten flyktninger fra Haiti, i tillegg til noen fattige dominikanere. De fleste mangler ofte arbeid, har ingen utdanning, har dårlige sanitærforhold og lever under grensen for fattigdom.

I vårt arbeid lever vi etter mottoet «Care with action». Med det mener vi at vi må handle for å hjelpe. Sultende mennesker kan ikke vente på at vi skal bli klare til å hjelpe. Vi må tro på at veien blir til mens vi går. 

Barneskole som kjerne

Amigitos har bygd sten på sten siden begynnelsen, både bokstavelig talt og i metaforisk forstand, og har i dag en rekke programmer, tjenester og funksjoner i lokalsamfunnet. Vår barneskole har samtidig alltid vært kjernen av det vi gjør. Dette er en barneskole for barn fra 3 til 15 år, hvor mange av disse ikke har rett til offentlig utdanning da de som følge av å være flyktningbarn mangler fødselsattest.

Skolen i Amigitos handler om mer enn å lære fag. De fleste av barna kommer fra dysfunksjonelle familier preget av fattigdom, vold, alkohol, kriminalitet og ikke minst omsorgssvikt. Vår nærhet i det daglige livet er vår styrke, og gjør at vi kan følge opp barnas behov både på skolen og i hverdagen utenom. Hos oss får barna frokost og varm lunsj hver dag, noe som for mange av dem er det eneste de spiser i løpet av en dag. Alle barna får full uniform og skolemateriell, samt helsehjelp etter behov.

Hos oss blir de sett, og de får omsorg. Med troen på ordene «Alle barn fortjener en sjanse i livet» drives skolen av våre lokale ansatte på en inkluderende og trygg måte, og vi ser at verdigrunnlaget som fester seg ved våre ansatte spres seg i deres familier og lokalsamfunnet. 

Sommerskole og fritidsaktiviteter

I motsetning til virkeligheten mange kjenner hjemme i Norge, er det ikke jubel når skoledagen er over eller sommerferien kommer i Pancho Mateo. Fritids- og ferietilbud er ikke-eksisterende, og det er mange mulige veier til å havne i problemer. Derfor har Amigitos vært opptatt av å tilby aktiviteter også utenom skolen, og det er blant annet tilhørende fotball-lag, dansegruppe, søndagskino, strikkegruppe og mere til.

Hver sommer arrangeres også sommerskole hvor flere av barna i området kan delta. På sommerskolen er det mest lek, moro og ernæring, men barna lærer også å ivareta eget nabolag gjennom rydding av søppel og egne hjelpe-dager hvor de hjelper eldre og andre i området med små ærend. Det er også mange frivillige fra ulike deler av verden som deltar gjennom sommermånedene på programmet «Ferie med mening», som gjør sommerskolen til en flott flerkulturell opplevelse som knytter vennskapsbånd på tvers av kloden. 

Verdig liv for alle

Amigitos har også opprettet egne programmer for ulike grupper, herunder eget babyprogram, kvinneprogrammet «Fanm Djanm» og eldreprogrammet «Gran moun». Disse symboliserer hvordan vi jobber ut fra en tanke om helhet, både om hele mennesket og hele lokalsamfunnet.

I babyprogrammet tilbys nybakte mødre hjelp på ulike arenaer. Det er også tilbud om legebesøk minst en gang i måneden, rådgivning og hjelp knyttet til amming, morsmelkerstatning og vitaminer, samt hjelp med klær, bleier, tepper og lignende etter behov.

«Fanm Djanm» betyr «Sterke kvinner» på Haitiansk Kreol, og er en felles arena hvor kvinnene kan møtes for å styrkes, utvikle seg og aktiviseres i fellesskap. Temaer som blir berørt er helse, rettigheter, familieplanlegging, konfliktløsning, men også hyggelige og lettere ting som strikking, hekling og en samtale over en kopp kaffe. Programmet utvikles stadig, og det er ønske om å på sikt kunne tilby lese- og skrivekurs, og å bistå kvinnene i å sikre en trygg økonomi.

«Gran moun» betyr «Gammel» på Haitiansk Kreol, og er et mat- og omsorgsprogram startet for å ivareta landsbyens eldre innbyggere. Pancho Mateo er et slumområde som ble etablert for Haitianske «sukkerslaver», hvor flere av våre eldre ble hentet for å jobbe på sukkermarkene med lovnader om et bedre liv. Løftene ble aldri holdt, og etter 40-50 år med en enorm slitasje på kropp og sinn lever de i dag helt uten rettigheter i usigelig fattigdom. Gjennom Gran moun får de eldre tilbud om mat på senteret vårt, om helsehjelp ved behov og vi jobber også for å forbedre bovilkårene deres. Ved dødsfall bidrar Amigitos til at den avdøde får en verdig begravelse.

Det ekstraordinære er ikke uvanlig

«Care with action» er viktig og forpliktende for oss. Både natur, mennesker, politikk og samfunn er medvirkende til at det som normalt ville vært omtalt for ekstraordinære tilstander alltid er til stede i Amigitos sin hverdag. Det kan være kriser for den enkelte, for en familie, for lokalsamfunnet eller regionen, hvor vi hjelper så langt det er mulig.

Dårlige sanitære forhold, feilernæring og manglende helsetilbud gjør sykdom til et fremtredende problem. I tillegg er det mange som lever og arbeider under farlige forhold som fører til ulykker og dødsfall. Rasisme, mangel på rettigheter og kriminalitet skaper til stadighet vanskelige situasjoner, og de krevende forholdene menneskene lever under gjør at Amigitos møter mange foreldreløse og særlig vanskeligstilte barn.

I forkant av hver høst ber vi stille om at området skånes fra det verste av orkansesongen, og at flommen ikke skal rive flere hus i elven eller bryte ned den allerede svake infrastrukturen. Brått er situasjonen snudd på hodet, og alle ber innstendig om regnfall slik at man igjen kan få tilgang til vann i landsbyen. Når alle tidlig i 2020 jublet over regnvær, kom en stor mørk sky med Covid-19 som fremdeles skaper en enorm usikkerhet og setter oss alle på prøve.

Gjennom alle kriser gjør vi tiltak i samråd med lokalsamfunnet og i den utstrekning det er mulig, for å hjelpe innbyggerne å hjelpe seg selv. Vi jobber også strategisk med lokale myndigheter for å sikre stadig bedre samarbeid og positiv utvikling for både Pancho Mateo og andre tilsvarende områder

Noen bilder fra prisutdeling 2020

Årets prisvinner Siv Mika Engebretsen - grunnlegger Amigitos og  Elin Ekrol - styreleder Barn av Jorden.
Årets prisvinner Siv Mika Engebretsen - grunnlegger Amigitos og Elin Ekrol - styreleder Barn av Jorden.