Hvem som helst kan foreslå kandidater til Barn av Jordens pris. Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner hvor som helst i verden, forutsatt at deres virksomhet er seriøs, velordnet og i tråd med stiftelsens målsetting.

I vedtektene heter det at prisen skal bidra til ”å fremme vanskeligstilte barns oppvekstvilkår, livskvalitet og helse”. Gjennom sin årlige prisutdeling og øvrige virksomhet skal stiftelsen Barn av Jorden ”fremheve og verne om barns naturgitte ønsker om fellesskap, glede og forståelse, på tvers av alle grenser”.

Stiftelsens styre legger stor vekt på at prisen tildeles stabile og oversiktlige prosjekter. Det er en forutsetning at hele beløpet anvendes til forbedring av livsvilkårene for de barna det gjelder.

Innen et halvt år må mottagerne dokumentere overfor stiftelsen at prisbeløpet er blitt anvendt slik det var planlagt ved tildelingen.

Se tabell over prisvinnere under - eller trykk her for en forstørret utgave.

Prismottakere Barn av Jorden 1989 - 2019

År
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Prisvinner
Inger Harrington
Almaz Eshepe
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Det Norske Flyktningeråd
UNICEF
Johan Jørgen Holsts Minnefond
Inger Harrington
Frantz Johansen
Mette S. Eliseussen
Rachel Trovi
SOS-barnebyer Norge
Trevor Sibande
Amnesty International Norge
Anne Kristine Herje
Cecilie Nordstrøm
Ingvill Ceïde og Nina Bønå
Kari Harbakk
Terje Jacobsen
Unn-Lisbet Jensen-Muj
Ynghild Solholm
Liv Haug
Ingvill Ceïde og Nina Bønå
Ane Lillian Tveit
Anne Louise Hübert
Richard Kiwanuka
Alaa Alshaham og Paz Cohen
Halvard Hasseløy
Seljord Folkehøgskule
Mari Maurstad
Wenche Thorkildsen og Edith Villamor
Beskrivelse
Til start av hennes prosjekt for gatebarn i Sao Paulo, Brasil.
Medarbeider av Mor Teresa, til et prosjekt i Etiopia.
Til et prosjekt på Mauritius.
Til Ukwimi, et prosjekt for flyktningebarn i Zambia.
Til et program for psykisk krigsskadde barn i eks-Jugoslavia.
(Prisbeløpet ble ikke utbetalt)
For andre gang, til hennes arbeid for gatebarn i Brasil.
Til hjelp for hjemløse barn i Romanias hovedsted Bucuresti.
Til beskyttelse av afghanske barn mot landminer.
Til hennes arbeid for nødlidende barn i Manila på Filippinene.
Til russiske barn i Murmansk på Kola.
Til svart ungdom i slumstrøk i Johannesburg, Sør-Afrika.
For bedre levevilkår for barn på Kolahalvøya.
Til arbeidet blant slumbarna på Haiti i Det karibiske hav.
Til hjelp for handikappede barn i Kaliningrad.
Til skoleprosjekt for nødlidende barn på Haiti.
Til hennes banebrytende innsats for barn i Kina.
Til hans innsats blant barn i slumområdet Soweto i Sør-Afrika.
Til hennes arbeid for foreldreløse barn i Guatemala.
Til hennes prosjekter for nødlidende barn i Zimbabwe.
Til hennes arbeid for barn og mødre i regnskogen i Peru.
For andre gang, til deres prosjekt på Haiti.
Til hennes arbeid for funksjonshemmede barn i Moldova.
Til hennes mange prosjekter for nødlidende barn i Kenya.
Til nødlidende barn i Uganda og integrering av innvandrerbarn i Norge.
Til arbeidet for økt tillit og forståelse mellom arabiske og jødiske barn.
Til Open Heart - humanitær hjelp til fattige i Øst-Europa
Til samarbeidsprosjektet Balika Peace Home i Nepal
Til organisasjonen Zulufadders innsats for foreldreløse barn i Zululand
Til Sea and Sun Ministries’ prosjekter for fattige barn på Filippinene